ชีวาแคร์ดูแลครบวงจร

ให้บริการด้านการดูแล บำบัด และฟื้นฟูแบบครบวงจร โดยมีบริการจาก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ , คลินิกสมองและศูนย์สมอง TMS , คลินิกกายภาพและกิจกรรมบำบัด เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้บริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการดูแล บำบัด และฟื้นฟูผู้ที่เข้ามาใช้บริการได้ รวมถึงบริการฟื้นฟูผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม (Dementia) ,โรคหลอดเลือดสมองตีบ (Stroke) , อัลไซเมอร์ (Alzhiemers) และผู้ที่ต้องการฟื้นฟูทางด้านกายภาพ หรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงต้องการการดูแล

เราเชี่ยวชาญการฟื้นฟู

เราเชี่ยวชาญทางด้านการบริการฟื้นฟูผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม,โรคหลอดเลือดสมองตีบ,อัลไซเมอร์ ผู้ที่ต้องการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บฟื้นฟูทางกายภาพทั่วไป หรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงอื่นๆ ทีต้องการ การพยาบาลดูแล การดูแลของเราดำเนินงานภายใต้มาตรฐานโดยทีมอาจารย์แพทย์ผู้เชียวชาญทางด้านสมองและระบบประสาทและทีมผู้ดูแลวิชาชีพมากประสบการณ์ รับดูแลฟื้นฟูสูงอายุแบบรายวัน และระยะยาว

บริการของเรา

ที่พักผู้สูงอายุ พร้อมเวชศาสตร์ฟื้นฟู

Nursing & Rehab Center

บริการที่พักสำหรับผู้ใช้บริการเพื่อการดูแล พร้อมห้องต่างๆสำหรับกิจกรรมด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์ดูแลสุขภาพ

Wellness Center

บริการวางแผนและดูแลสุภาพเพื่อให้สุขภาพดีอย่างยั่งยืน

คลินิกสมอง และระบบประสาท

Brain & Neurology Clinic

บริการประเมินอาการเพื่อวางแผนการดูแลก่อนเข้ารับการฟื้นฟูจากศูนย์เวชศาสตร์โดยทีมอาจารย์แพทย์เฉพาะทางด้านสมอง และระบบประสาท

คลินิกกายภาพ และกิจกรรมบำบัด

Rehabilitation Clinic

บริการประเมินวางแผนและออกการฟื้นฟูอัมพฤกษ์อัมพาตและฟื้นฟูทางด้านจิตใจโดยนักกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดที่เชี่ยวชาญ

ทำไมต้องชีวาแคร์

ติดต่อสอบถาม

CHIVACARE REHAB CENTER