คลินิกกายภาพ และกิจกรรมบำบัด

กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดดำเนินงานโดยทีมนักกายภาพและนักกิจกรรมบำบัดเฉพาะทาง เชี่ยวชาญด้านเวชศาตร์ผู้สูงอายุ คลินิกให้บริการตรวจ ประเมิน รักษา ผู้มีปัญหากล้ามเนื้อและกระดูกเช่นออฟฟิศซินโดรม โรคข้อเข่าเสื่อมและอาการปวดหลังหรือปวดตามส่วนต่างๆของร่างกาย กายภาพบำบัดฟื้นฟูข้อต่อและกล้ามเนื้อหลังการผ่าตัดอาการปวดที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและสมอง เช่น การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ฟื้นฟูอัมพฤกษ์ อัมพาต ฯลฯ เพื่อให้ผู้ป่วยดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ

กายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัดที่เราเชี่ยวชาญรักษา

ทีมนักกายภาพ ประจำชีวาแคร์

สาระความรู้เกี่ยวกับการกายภาพ และกิจกรรมบำบัด