ที่พักผู้สูงอายุ พร้อมเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์ฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุ โดยชีวาแคร์ ดำเนินงานภายใต้แนวคิดฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ภายใต้มาตรฐานการดูแล และสภาพแวดล้อมที่เปรียบเสมือนบ้าน ดูแลอย่างเอาใจใส่โดยมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุที่เข้ามาพักกับเรา มีความสุข สุขภาพกายและจิตใจแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด

ประเภทห้องพัก

อัตราค่าบริการ

โปรโมชั่น

เราดูแลฟื้นฟู

ผู้ป่วยที่มีภาวะสุขภาพที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ นอนอยู่บนเตียงอย่างเดียวตลอดเวลา สิ่งสำคัญในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง คือการป้องกันไม่ให้เกิดแผลกดทับ ลดอาการข้อยึดตามร่างกาย การดูแลสุขอนามัยเรื่องการขับถ่าย รวมไปถึงดูแลสุขภาพจิตของผู้ป่วย

ผู้ป่วยที่สูญเสียการควบคุมร่างกาย ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือไม่ได้เลย ต้องการการดูแลพิเศษทางด้านสุขอนามัย โภชนาการ รวมไปถึงสร้างบรรยากาศให้ผู้ป่วยมีสภาพจิตใจที่ดี เต็มใจที่รับการฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมอ

หลอดเลือดสมองตีบ, แตก, ตัน หลังอาการคงที่ ควรได้รับการฟื้นฟูอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ภายใน6เดือนด้วยการกายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด หรือการให้ยาทางหลอดเลือด ในหลายกรณีสามารถดีขึ้นได้ และกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด

ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่เราสามารถชะลอความเสื่อมถอยได้ด้วยยา สภาพแวดล้อม และการดูแลอย่างถูกต้อง สิ่งสำคัญในการดูแลคนไข้อัลไซเมอร์ คือความเข้าใจในตัวผู้ป่วย

จุดมุ่งหมายคือสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติได้เร็วที่สุด การดูแลตามแผนการฟื้นฟู ดูแลกิจวัตรประจำวัน ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว

จุดมุ่งหมายของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย คือมุ่งเน้นให้มึคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด บรรเทาความเจ็บปวดที่อาจเกิดขึ้น ดูแลสภาพจิตใจ และความหวังต่างๆของผู้ป่วย

ประเภทห้อง

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่

Careroom

ห้องพักรวม CareRoom ให้บริการดูแลอย่างใกล้ชิดในที่พักห้องรวม ห้องพักโปร่งสบาย อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่อึดอัด พื้นที่กว้างขวาง ผู้ที่เข้าพักจะไม่รู้สึกว่าต้องอยู่คนเดียว มีเฟอร์นิเจอร์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมแก่ผู้เข้าพัก

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่

Premium Private Room

ห้องพักส่วนตัวขนาดกลางเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวภายในห้องมีเฟอร์นิเจอร์สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนตัวแก่ผู้เข้าพัก แบ่งเป็น

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่

Grand Premium Room

ห้องพักส่วนตัวขนาดใหญ่ พร้อมห้องน้ำในตัว เหมาะกับผู้ที่ต้องการทางด้านสุขอนามัยส่วนตัว ภายในห้องมีเฟอร์นิเจอร์ สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนตัวที่เหมาะสมแก่ผู้เข้าพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก

อัตราค่าบริการ

ให้ชีวาแคร์ ดูแลคนที่คุณรัก

โปรแกรมบริการดูแล ครบวงจร พร้อมที่พักแบบพรีเมี่ยม

อัตราค่าบริการข้างต้น ไม่รวมสินค้า และอุปกรณ์ทางการแพทย์ หากมีการใช้เพิ่มเติม

INTRODUCING CHIVACARE
NURSING & REHAB CENTER