รู้จักเรา

ศูนย์เวชศาสตร์ดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุชีวาแคร์ (ChivaCare Nursing & Rehab Center) ให้บริการดูแลฟื้นฟูในที่พักแบบครบวงจรโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากศูนย์เวชศาตร์ดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ , คลินิกสมอง , ศูนย์สมอง TMS และ คลินิกกายภาพบำบัด-กิจกรรมบำบัด สนับสนุุนการดูแล รักษาเฉพาะรายบุคคล ให้ได้มาตรฐานการดูแลที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพการรักษาสูงสุดดูแลการรักษาโดยทีมอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมองและระบบประสาท จากชีวาแคร์ 

แนวทางของเรา

วางแผนการรักษาต่อเนื่อง โดยทีมอาจารย์แพทย์อย่างใกล้่ชิด

เรามีทีมอาจารย์แพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาทประเมิณและวางแผนการรักษาให้เหมาะสมเป็นรายบุคคลต่อเนื่อง ร่วมกับทีมดูแลมากประสบการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อผลลัพธ์การรักษาสูงสุด

จัดเตรียมสิ่งจำเป็นเพื่อการดูแลรักษาให้เหมาะสมเป็นรายบุคคลครบวงจร

เราจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่พักสิ่งอำนวยความสะดวก และดูแลเรื่องความสะอาดความปลอดภัยให้เหมาะสมกับการพักอาศัยและเอื้ออำนวนต่อการรักษามากที่สุด ไม่ว่าเป็น ห้องกายภาพบำบัด-กิจกรรมบำบัด , สวนบริเวณภายในที่พัก , โซนพักผ่อน และอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูด้านร่างกาย และจิตใจให้ดีขึ้น

เก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาการดูแลต่อเนื่อง

เรามีการจัดเก็บข้อมูลการดูแลรักษาเป็นรายบุคคลโดยพยาบาลวิชาชีพอย่างใกล้ชิด เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานการดูแลให้ดีขึ้น และเหมาะสมมากที่สุดอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการดูแลรักษาผู้เข้าพัก และด้านการบริการให้ญาติผู้เข้าพัก ให้าสามารถไว้วางใจ และมั่นใจในแนวทางการดูแล รักษาของเรา

มีมาตรฐานเพื่อผลลัพธ์ การรักษาที่ดีที่สุด

เรามีทีมดูแลมากประสบการณ์ภายในเครือชีวาแคร์เท่านั้น ซึ่งได้ทำการคัดเลือกเป็นอย่างดี คอยประเมินทีมอย่างต่อเนื่องให้สามารถมั่นใจว่า “มีการดูแลเป็นไปตามมารฐานการรักษาแผนการคำแนะนำจากทีมอาจารย์แพทย์” รักษามาตรฐานและผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของผู้เข้ารับการรักษา

ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

เราเคารพความแตกต่างทางความคิดบนพื้นฐานของหลักเหตุและผล เพื่อนำปรับปรุงและพัฒนาด้านงานบริการรวมถึงสถานที่สิ่งอำนวนความสะดวกอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถช่วยเหลือสนับสนุนทั้งผู้เข้าพักและญาติที่จะทำให้เกิดความมั่นใจ และสบายใจของทุกฝ่าย