Category Archives: คลินิกกายภาพ และกิจกรรมบำบัด

Cognitive Training Program

โปรแกรมบำรุง ฟื้นฟูความจำและระบบสมอง เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านระบบสมองและอารมณ์

Hand Stretching Program

โปรแกรมฟื้นฟูกล้ามเนื้อ แขน ขา นิ้วมือ ที่อ่อนแรง เช่น อัมพฤกษ์อัมพาตและโรคอื่นๆ

Pain Relife Program

โปรแกรมลดอาการปวดเมื่อย แก้อาการปวดคอ ปวดหลัง ฟื้นฟูอาการปวดเจ็บกล้ามเนื้อและเอ็น เหมาะกับคนที่มีอาการปวดเมื่อยทั่วไปจาการใช้ชีวิตประจำวัน

Intensive Pain Treatment Program

การรักษาโดยการผสมผสานโปรแกรมกายภาพ ตั้งแต่ 1 โปรแกรมขึ้นไป เพื่อแก้ไขอาการปวดเรื้อรังที่รักษายาก เช่น ออฟฟิตซินโดรมระยะเรื้อรังนาน

Show Wave Program

แก้ไขคอ บ่าไหล่ ปวดหลังโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) สลายพังผืดเหมาะกับพนักงานที่มีอาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อจาการนั่งทำงานนาน