ข่าวสาร / กิจกรรม

เกมส์กระบวนการคิดสำหรับผู้สูงอายุ

บ้านพักผู้สูงอายุ ที่ให้การดูแลฟื้นฟูและพยาบาล ในที่พักแบบพรีเมี่ยม บรรยากาศเงียบสงบ พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย การดูแลของเรา ดำเนินงานภายใต้แพทย์สมอง

โครงการบ้านอัจฉริยะ และโครงการอยู่อย่างฉลาด

บ้านพักผู้สูงอายุ ที่ให้การดูแลฟื้นฟูและพยาบาล ในที่พักแบบพรีเมี่ยม บรรยากาศเงียบสงบ พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย การดูแลของเรา ดำเนินงานภายใต้แพทย์สมอง