บรรยากาศบ้านพัก

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมทำบุญ ถวายภัตาหารเพล

ชีวาแคร์  ได้จัดกิจกรรมทำบุญ ถวายภัตาหารเพล แด่พระภิกษุ และได้ฟังธรรม รับศีล รับพร เพื่อฟื้นฟูจิตใจ ความสบายใจ และสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้เข้าพักมีกำลังใจในการรักษาฟื้นฟูมากยิ่งขึ้น 

กิจกรรมนันทนาการ

ชีวาแคร์ ให้ความสำคัญกับกิจกรรมสันทนาการและนันทนาการ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสมอง การเดินเล่นชมธรรมชาติในที่พัก เพื่อให้ผู้เข้าพักได้รู้สึกผ่อนคลายสร้างความสุขและความสนุกให้แก่ผู้เข้าพัก

การดูแลของเรา

สนใจสอบถาม