นวัตกรรมการรักษาด้วยเทคโนโลยี TMS

TMS เป็นการรักษาโรคทางสมองและระบบประสาทรูปแบบใหม่ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดหรือใช้ยา ซึ่งใช้รักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับสมองและระบบประสาท