โปรแกรมกายภาพบำบัด
และกิจกรรมบำบัด

ออกแบบโดยอาจารย์แพทย์ระดับประเทศเฉพาะทางโรคสมองและระบบประสาท ร่วมกับอาจารย์แพทย์สาขาฟื้นฟูและทีมงานกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์สูง ทำให้เรารักษาได้อย่างถูกจุด