.

ศูนย์ดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ ชีวาแคร์ (Chiva Care Nursing & Rehab ) ให้บริการด้านการดูแล บำบัด และฟื้นฟูแบบครบวงจร โดยมีบริการจาก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ , คลินิกสมองและศูนย์สมอง TMS , คลินิกกายภาพและกิจกรรมบำบัด เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้บริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการดูแล บำบัด และฟื้นฟูผู้ที่เข้ามาใช้บริการได้ รวมถึงบริการฟื้นฟูผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม (Dementia) ,โรคหลอดเลือดสมองตีบ (Stroke) , อัลไซเมอร์ (Alzhiemers) และผู้ที่ต้องการฟื้นฟูทางด้านกายภาพ หรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงต้องการการดูแล

บริการของเรา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม

บริการบ้านพักผู้สูงอายุ พร้อมการดูแลผู้สูงอายุระยะฟื้นฟู ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และทีมงานเชี่ยวชาญ ตลอดการพักอาศัย

คลินิกสมอง ศูนย์สมองTMS

บริการการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าTMS โดยแพทย์เฉพาะทาง ฟื้นฟูโรคเกี่ยวข้องทางสมองและระบบประสาทโดยไม่ต้องผ่าตัด

คลินิกกายภาพบำบัด-กิจกรรมบำบัด

โดยนักกายภาพและนักกิจกรรมบำบัดที่มีประสบการณ์ วางแผนกิจกรรมฟื้นฟู ด้วยเทคนิกและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการฟื้นฟู

โปรโมชั่นพิเศษ

บริการดูแล และฟื้นฟูอย่างครบวงจร
Chivacare Nursing & Rehab

  • ผู้สูงอายุที่มีภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต
  • ผู้สูงอายุ โรคหลอดเลือดสมองตีบ กล้ามเนื้ออ่อนแรง
  • ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม อัลไซเมอร์
  • ผู้ป่วยเรื้อร้ง อยู่ในภาวะพักฟื้น
  • ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ต้องการได้รับการฟื้นฟู
  • ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีภาวะพิ่งพิงที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด

ทีมแพทย์เชี่ยวชาญระบบประสาทและสมอง

คลินิกสมอง ชีวาแคร์ ตรวจประเมินและรักษาครอบคลุมโรคทางสมองและระบบประสาท สมองเสื่อม, โรคอัลไซเมอร์, โรคพาร์กินสัน, โรคหลอดเลือดสมอง, ปวดหัวและไมเกรนและอาการที่เกี่ยวข้อง

ทีมแพทย์เชี่ยวชาญระบบประสาทและสมอง

คลินิกสมอง ชีวาแคร์ ตรวจประเมินและรักษาครอบคลุมโรคทางสมองและระบบประสาท สมองเสื่อม, โรคอัลไซเมอร์, โรคพาร์กินสัน, โรคหลอดเลือดสมอง, ปวดหัวและไมเกรนและอาการที่เกี่ยวข้อง

การดูแลอยู่ภายใต้มาตรฐาน ดำเนินงานโดยทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และผู้ดูแลชำนาญการ

  • กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ และนันทนาการ
  • กายภาพบำบัดที่เหมาะสม โดยนักกายภาพเชี่ยวชาญ
  • กิจกรรมบำบัดฟืนฟูการทำงานสมอง และร่างกาย โดยนักกิจกรรมบำบัดเชี่ยวชาญ
  • ประเมินสมรรถภาพทางสมองและร่างกาย ของผู้เข้าพักอาศัยสม่ำเสมอ

TMS เป็นการรักษาโรคทางสมองและระบบประสาทรูปแบบใหม่ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดหรือใช้ยา ซึ่งใช้รักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับสมองและระบบประสาท

ออกแบบโดยอาจารย์แพทย์ระดับประเทศเฉพาะทางโรคสมองและระบบประสาท ร่วมกับอาจารย์แพทย์สาขาฟื้นฟูและทีมงานกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์สูง ทำให้เรารักษาได้อย่างถูกจุด

พันธมิตรทางการแพทย์

วิดีโอความรู้